„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

ROZPOCZĘCIE WYSTAWY - 8.12.2017 - godz.18:00

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

UROCZYSTY WERNISAŻ - 12.12.2017 - godz. 19:00

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)